top of page

פסק זמן - טיפ בדקה

למה חשוב לשאול את עצמכם את השאלה הנכונה?

כל תוצאה מתחילה בשאלה שאתם שואלים את עצמכם. 

רוב האנשים שואלים את עצמם "כיצד אני יכול להשיג משכורת או עבודה?" אני לא אומר שהדבר רע חלילה. אולם אופיה של השאלה יניב תשובה בהתאם. 

ההבדל בין רווח של 2000 שקלים לשבוע או 20,000 שקלים הוא אפס אחד. זה נשמע אולי תאורטי אבל... אם חייכם או חיי יקיריכם היו תלויים בכסף הזה הייתם עושים הכל כדי להשיגו נכון. התשובה כמעט תמיד "כן".

 

פירוש הדבר שאם תשאלו את עצמכם את השאלה הלא נכונה מוחכם ישקיע מאמץ בפתרון אותה שאלה. כלומר האנרגיה תושקע בתשובה לא נכונה.

אתם מוזמנים לתת רעיונות לשאלות נכונות כאן. אלו שאלות נכונות ישרתו אתכם? מדוע הן נכונות לכם ואיך תביאו כל תשובה לידי מימוש?

bottom of page