top of page
Modern Creative White Red Black Business Plan & Pitch Deck Presentation Template (2).png
המדריך לתכנון העתיד

המדריך לתכנון העתיד

Play Video

פרק ב: בניית חזון ומטרות

הדרכה מעשית

יש לגשת לתיבת הדואר הנכנס (או ספאם). חוברת הנחיה ותרגול לכל פרק.

פרק ג: ארגון יעדים לפי לו"ז

פרק ד: זיקוק, דיוק וחיבור לעשייה

המדריך הכתוב ממתין ממש כאן. 

עותק של המדריך להגדרת הייעוד האישי.png

כל הזכויות שמורות לאורן נחמני.  

bottom of page