top of page

עמוד הדרכות אישי לצוות השירות ולצוות הזימון. 

עמוד זה מיועד לשימוש צוות חברת י.מ. האתגר מוסכים בע"מ בלבד. 

תקנות שימוש בסיסיות

1. הקישור לעמוד זה הנו נסתר ולא ניתן למוצאו במנועי חיפוש.

2. אין להעביר קישור זה לאדם שאינו עובד או קשור לארגון.

3. העברת הקישור לאדם שאינו שייך לארגון הנה עבירה פלילית מעשה ריגול, ניסיון לפגיעה בחוסר תום לב ומהווה עבירה על חוק זכויות יוצרים. 

אנא שמרו על חיסיון החומר והקפידו להשתמש בו לרענון ידע והכשרת עובדים חדשים. בהצלחה.

אורן נחמני

חלק ראשון; מתחילים בהכנה מקדמת

(לפני שהולכים הביתה - עושים את הפעולה הבאה)

חלק שני; חווית לקוח

התחלה נכונה

חלק שני; המשך

סיבוב וקשר עין

חלק שלישי; המשך

הדרכה מלאה

אימון מכירות - צוות זימון

bottom of page