top of page
App Screens

המדריך לתכנון העתיד

 המדריך לתכנון העתיד - פרק א

סדרה זו בת ארבעה סרטונים קצרים, משמשת אותי בקורסים לפיתוח מנהיגות 

ולפיתוח מנהלים. 

לכם אני משחרר את החומר במתנה. 

מכם נדרשת רצינות ועשייה. כי הריי באיכות חייכם מדובר.

שתי התכונות האלה יהפכו את המתנה

לגורם משנה חיים. 

מוזמנים לצפות בפרק המבוא ולהירשם ללא תמורה לפרקים הבאים.

בהצלחה,

אורן נחמני

המדריך לתכנון העתיד

המדריך לתכנון העתיד

Play Video

לקבלת גישה לקורס,  הרשם/י כחבר/ה

כאן.

bottom of page